ممنوع الخروجی بدهکاران مالیاتی

شرایط ممنوع الخروج شدن بدهکاران مالیاتی

 

کاهش مالیات
[ File # csp10533870, License # 2577442 ]
Licensed through http://www.canstockphoto.com in accordance with the End User License Agreement (http://www.canstockphoto.com/legal.php)
(c) Can Stock Photo Inc. / coraMax

 

شرایط ممنوع الخروجی بدهکاران مالیاتی :

قانون مالیات های مستقیم مودیان را مکلف کرده است:

با ارائه اظهارنامه مالیاتی و اسناد مالی و عملیات های

اقتصادی نسبت به پرداخت مالیات سالانه شرکت یا بنگاه اقتصادی یا کسب و کار خود اقدام نمایند

تا ضمن برخورداری از برخی معافیت های مالیاتی و تشویق ، مشمول جریمه نگردیده

و یا اینکه به حکم قانون ممنوع الخروج نگردند.
عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی ، یا عدم تحویل به موقع ان به سازمان امور دارایی و مالیاتی و یا

نقص در مدارک ارائه شده همگی موجب میشود:

مودیان شمول مالیات علی الراس شده و گاهی نیز جرایم مربوط به دیر کرد هم به انها تعلق گیرد .
در مرحله بعدی اگر مودیان در موعد مقرر اقدام به پرداخت مالیات تعیین شده یا جرایم آن نکنند

عواقب و مشکلاتی را برای آنها ایجاد میکند که یکی از آنها ممنوع خروجی می باشد

ضمن انکه هر گونه اجتناب یا اقدام به فرار مالیاتی و یا عدم ارائه و اسناد اظهارنامه مالیاتی بیش از سه سال

و عدم پرداخت مالیات مربوط به آن علاوه بر ممنوع الخروجی مجازاتی معادل سه ماه تا یک سال حبس هم دارد .
البته توقیف اموال منقول و غیر منقول هم از جمله مجازات های عدم پرداخت مالیات می باشد .

حکم ممنوع الخروجی بدهکاران مالیاتی به موجب اصلاحیه ماده قانونی ۲۰۲ مالیات های مستقیم اجرا میگردد و شامل موارد ذیل است :
ممنوع الخروجی افراد حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره برداری به دلیل بدهی مالیاتی:
اگر بدهی مالیاتی اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهربرداری از بیست درصد سرمایه کلی آن بیشتر باشد

یعنی بیش از پانصد میلیون تومان محاسبه شود سازمان امور مالیاتی و دارایی می تواند این افراد را با حکم قضایی ممنوع الخروج نماید .
ممنوع الخروجی سایر افراد حقوقی یا حقیقی تولیدی به دلیل بدهی مالیاتی
اگر بدهی مالیاتی سایر اشخاص حقوقی و حقیقی تولیدی از ده درصد کل سرمایه ثبت شده آنها یعنی معادل

ده میلیون یا بیست میلیون تومان بیشتر باشد

سازمان امور مالیاتی و دارایی می تواندآنها را به حکم قانون ممنوع الخروج نماید .
ممنوع الخروجی سایر اشخاص حقیقی به دلیل بدهی مالیاتی:
اگر بدهی مالیاتی سایر اشخاص حقیقی از یکصد میلیون ریال معادل ده میلیون تومان بیشتر شود

سازمان امور مالیاتی میتواند این اشخاص را ممنوع الخروج نماید .
چطور میتوانیم از ممنوع الخروجی خود مطلع شویم ؟
تهرانی های میتوانند برای اطلاع از وضعیت ممنوع الخروجی خود به اداره گذرنامه در میدان پروین تهران پارس مراجعه نمایند .

لیست افراد ممنوع خروج هر روز توسط پلیس به روز میشود و افرادی که روزانه از این لیست خارج میشوند هم قابل پیگیری و استعلام می باشد .
چطور میتوانیم ممنوع الخروجی مالیاتی را برطرف کنیم ؟
با پرداخت میزان مالیات تعیین شده و تسویه حساب آن به موجب ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور به وزرات امور اقتصادی و دارایی این سازمان موطف است

ظرف مدت یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی اشخاص مشمول اقدام نمایند

و ضمن ان نسبت به تسویه حساب کامل و به روز رسانی مطالبات خود نیز عمل کرده

و موانع خروج افراد را برطرف کنند .

پیام بگذارید