حد اقل حقوق سال98

نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در دویست و هشتاد و دومین جلسه شورای عالی کار، تصمیم به

افزایش حداقل دستمزد ۹۸ کارگران از یک میلیون و ۱۱۴ هزار تومان سال گذشته به

یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان در سال ۹۸ گرفتند. در ادامه تمام جداول حقوق و دستمزد در سال جدید قید شده است.

  • حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال قبل حدود ۳۶.۵ افزایش یافت.
  • مجموع حقوق و مزایای سال ۹۸ یک کارگر با یک فرزند و یک سال سابقه کار در سال ۱۳۹۸ نسبت
  • به سال قبل حدود ۴۲.۵ افزایش یافت.

نحوه محاسبه اضافه کاری ۹۸ کارگران

حقوق یک ساعت عادی* ۱.۴ = حقوق یک ساعت اضافه کار
۵۰۵/۶۲۷ ریال دستمزد روزانه تقسیم بر ۷.۳۳ = ۶۸/۹۸۰ ریال
۶۸/۹۸۰* ۱.۴= ۹۶/۵۷۲ ریال (یک ساعت اضافه کاری)

محاسبه تعطیل کاری سال ۹۸

پایه حقوق سال ۹۸ : ۱۵/۱۶۸/۸۲۰ ریال
فرمول تعطیل کاری: ساعات تعطیل کاری * ۱۴۰% * ۲۲۰ ساعت / حقوق پایه
یک ساعت تعطیل کاری ۹۸: ۹۹/۴۴۵ ریال
یک ساعت کار عادی ۹۸ : ۶۸/۹۸۰ ریال
یک ساعت اضافه کاری ۹۸: ۹۶/۵۷۳ ریال

جدول ریز حقوق و دستمزد ۹۸ قانون کار

 ردیف عنوان  مبلغ (ریال)
۱مزد روزانه ۹۸ کارگران ۵۰۵,۶۲۴
۲حقوق ماهیانه ۳۰ روزه کارگران در ۹۸ ۱۵,۱۶۸,۸۱۰
۳حقوق ماهیانه ۳۱ روزه کارگران در ۹۸ ۱۵,۶۷۴,۴۳۷
۴بن کارگرای ۹۸ماهیانه کارگران ۱,۹۰۰,۰۰۰
۵حق مسکن ۹۸ ماهیانه کارگران ۴۰۰,۰۰۰
۶خواربارمجرد۴۰۰
متاهل۸۰۰
۷ حق اولاد ۹۸ کارگران برای هر فرزند زیر ۱۸ سال معادل ۳ روزمزد ——————————————————————– به شرطی که بیمه شده دارای حداقل ۲ سال سابقه بیمه باشد چه در آن کارگاه چه در جای دیگر یک فرزند۱,۵۱۶,۸۸۱
دو فرزند۳,۰۳۳,۷۶۲
سه فرزند۴,۵۵۰,۶۴۳
۸عیدی پاداش ۹۸ کارگران قانون کار۳۰,۳۳۷,۶۲۰
۲,۵۲۸,۱۳۵
۹سنوات خدمت پایان کار ۹۸ کارگران قانون کارمعادل ۳۰ روز مزد برای هر سال۱۵,۱۶۸,۸۱۰
معادل ۵/۲ روز مزد برای هر ماه۱,۲۶۴,۰۶۸
۱۰مبلغ مانده مرخصی ۹۸ کارگران قانون کارسالانه ۳۰ روز با احتساب ۴ روز جمعه و در حالت عادی ۲۶ روز۱۳,۱۴۶,۳۰۲
معادل ۱۶ ساعت ماهیانه برابر ۲ روز و یک و نیم ساعت ماهیانه۱,۰۹۵۵,۲۵
۱۱مزد هر ساعت کار عادی کارگران ۹۸برابر است با مزد روزانه تقسیم بر ۳۳/۷ (هفت و سی و سه صدم)۶۸,۹۸۰
۱۲فوق العاده اضافه کاری ۹۸ کارگران (یک و چهار برابر مزد عادی)هر ساعت۹۶,۵۷۳
  هر روز۷۰۷,۸۷۸
۱۳فوق العاده شب کاری کارگران ۹۸ (۳۵% مزد ساعتی)هر ساعت۲۴,۱۴۳
۱۴فوق العاده نوبت کاری کارگر (برای ماه ۳۰ روزه)صبح عصر شب ۱۵ درصد حقوق ماهیانه۲,۲۷۵,۳۲۲
صبح شب و یا عصر شب ۵/۲۲ درصد حقوق ماهیانه۳۴۱,۲۹۸,۲۲۵
۱۵جمعه کاری ۹۸ کارگران قانون کار (۴۰% مزد ساعتی)هر ساعت۲۷,۵۹۲

http://payahesab.com/wp-admin/upload.php?item=357

حداقل حقوق 98

حقوق 98

حقوق 98
حقوق 98 .

پیام بگذارید