مشتریان
You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

تعدادی از مشتریان با بیش از 10 سال سابقه همکاری با ما

نام شرکت فعالیت  مدیر مسئول 
شرکت هماهنگ الکتریک صنعت پیمانکاری – طراحی و اجرای پستهای برقآقای محمودیان 
شرکت صنایع مفتولی نرم کشش تولیدی – مفتولهای فلزیآقای خندان 
شرکت سیما آذر سهند تولیدی – قطعات دستگاههای چاپ آقای نیکزاد 
شرکت همرنگ سازان دماوند پیمانکاری – خط کشی معابر آقای گودرزی 
شرکت تاژان سنجش آسیابازرگانی – قطعات الکترونیکی آقای غفوری 
موسسه راه آینده نخبگان مشاوره – سنجش هوش و استعدادیابی کودکان آقای نوذری 
موسسه فرهنگی هنری هنرآفرینان ایران زمینآموزشگاه – زبانآقای مصدقی 
شرکت نگین سبز خلیج فارس بازرگانی – واردات مواد غذایی آقای اعتمادی 
شرکت بوچپیمانکاری – مهندسی  ساختمان آقای تیموری 
شرکت فار صنعت پیمانکاری – مهندسی  ساختمان آقای شکیبا 
شرکت بسکوهبازرگانیآقای مسرور 
شرکت مهر صنعت لیسار فنی و مهندسی آقای آقاجانی 
 آسا گروه پارس بازرگانی آقای ساعتچی 
کاسپین سیر گیتیآژانس مسافرتی آقای قبادی 
فن آوران پارس یار فنی و مهندسی آقای میر شمسی 
پارس ویرا سپهر کامپیوتر و شبکه آقای وفادار 
پرشیا تجارت ایرانیان بازرگانی آقای بیگی 
راه گستران پایتخت ویرا تدبیر پیمانکاری – خط کشی معابر آقای ادهمی
کیمیاگر سلامت تات بازرگانی تجهیزات پزشکی آقای رحمانی 
مشتریان
کاراhttp://karahesab.i